h3 bg

Tita Violeta Dana

Titlul științific: Doctor în Drept

Data intrării în Barou: 13.01.2005
Forma de exercitare a profesiei: S.C.A.
Modalitate exercitare: TITULAR
Instanțe la care poate pune concluzii: Toate instanţele.

 

 

 

 

 

Experienţa profesională

Perioada: octombrie 2005 – noiembrie 2015: cadru didactic
• Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Rm.  Vâlcea
• Tipul activităţii sau sectorului de activitate: Activităţi didactice
• Funcţia sau postul ocupat: lector universitar
• Principalele activităţi şi responsabilităţi: Predare şi seminarizare

Perioada ianuarie 2005 - prezent
• avocat, Baroul Vâlcea
• Tipul activităţii sau sectorului de activitate: Avocat definitiv, Baroul Vâlcea
• Funcţia sau postul ocupat: Titular cabinet individual/din 1.11.2008 asociat TITĂ&TITĂ Societate civilă de avocaţi
• Principalele activităţi şi responsabilităţi: Asistenţă, reprezentare şi consultanţă juridică

Perioada 2004 - prezent
• Numele şi adresa angajatorului: Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea
• Tipul activităţii sau sectorului de activitate: juridic
• Funcţia sau postul ocupat: arbitru
• Principalele activităţi şi responsabilităţi: arbitraj comercial

 

Curriculum vitae dr. av. Dana TITĂ

Lista lucrari publicate dr. av. Dana TITĂ