h3 bg

 Tita Constantin Cezar

Titlul științific: Doctor în Drept
Data intrării în Barou: 15.10.1999
Forma de exercitare a profesiei: S.C.A.
Modalitate exercitare: TITULAR
Instanțe la care poate pune concluzii: Toate instanţele
.

 

 

 

 

 

Experienţa profesională

Didactic

1999 - prezent

Funcţia sau postul ocupat în aria didacticii universitare: conf. univ. dr., lect. univ. dr., lect. univ. drd., asist. univ. drd., prep. univ.


Activităţi şi responsabilităţi principale
Predare   şi   seminarizare   la   disciplinele:   Dreptul   muncii;  Teoria   generală   a   dreptului;   Drept   civil.   Partea generală şi persoanele; Drept civil. Contracte speciale ş.a.

Funcții ocupate:

octombrie 2003 – februarie 2009 prodecan;

februarie 2009 – octombrie 2010 decan;  

octombrie 2010 – octombrie 2011 şef de catedră;  

noiembrie 2011 – octombrie 2012 membru în Consiliul Departamentului de Drept al Univ. Spiru Haret;

mai 2012 – septembrie 2015 decan;

 Toate funcțiile au fost ocupate în cadrul Facultății  de Drept și Administrație Publică Râmnicu Vâlcea, Universitatea SPIRU HARET;

 În prezent: conferențiar în cadrul Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, Universitatea SPIRU HARET.

1999 - prezent: avocat, Baroul Vâlcea

 

Curriculum vitae dr. av. Cezar TITĂ

Lista lucrări publicate dr. av. Cezar TITĂ