h3 bg

Tita Violeta Dana

 

Titlul științific: Doctor în Drept

Data intrării în Barou: 13.01.2005
Forma de exercitare a profesiei: S.C.A.
Modalitate exercitare: TITULAR
Instanțe la care poate pune concluzii: Toate instanţele.

 

 

 

 

 

Experienţa profesională


Perioada: 01.10.2005 – noiembrie 2015: cadru didactic
• Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Rm.  Vâlcea
• Tipul activităţii sau sectorului de activitate: Activităţi didactice
• Funcţia sau postul ocupat: lector universitar
• Principalele activităţi şi responsabilităţi: Predare şi seminarizare

Perioada 01.01.2005 - prezent
• avocat, Baroul Vâlcea
• Tipul activităţii sau sectorului de activitate: Avocat definitiv, Baroul Vâlcea
• Funcţia sau postul ocupat: Titular cabinet individual/din 1.11.2008 asociat TITĂ&TITĂ Societate civilă de avocaţi
• Principalele activităţi şi responsabilităţi: Asistenţă, reprezentare şi consultanţă juridică

Perioada 2004 - prezent
• Numele şi adresa angajatorului: Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea
• Tipul activităţii sau sectorului de activitate: juridic
• Funcţia sau postul ocupat: arbitru
• Principalele activităţi şi responsabilităţi: - arbitraj comercial

 

Curriculum vitae dr. av. Dana TITĂ - PDF

Lista lucrari publicate dr. av. Dana TITĂ - PDF

 

 Tita Constantin Cezar

Titlul științific: Doctor în Drept
Data intrării în Barou: 15.10.1999
Forma de exercitare a profesiei: S.C.A.
Modalitate exercitare: TITULAR
Instanțe la care poate pune concluzii: Toate instanţele
.

 

 

 

 

 

Experienţa profesională

Perioada  1999 – prezent
Funcţia sau postul ocupat în aria didacticii universitare: conf. univ. dr., lect. univ. dr., lect. univ. drd., asist. univ. drd., prep. univ.

1999 - prezent: avocat, Baroul Vâlcea


Activităţi şi responsabilităţi principale
Predare   şi   seminarizare   la   disciplinele:   Dreptul   muncii;  Teoria   generală   a   dreptului;   Drept   civil.   Partea generală şi persoanele; Drept civil. Contracte speciale ş.a.

oct. 2003- feb. 2009  prodecan;

feb. 2009 – oct.   2010  decan cu delegație;  

oct.   2010   –oct.   2011  şef de catedră;  

nov.   2011   –   octombrie   2012 membru în Consiliul Departamentului de Drept al Univ. Spiru Haret;

15 mai 2012 – 30  sept.  2015 decan;

 toate funcțiile în cadrul Facultății  de Drept și Administrație Publică Râmnicu Vâlcea, din cadrul Universității SPIRU HARET;

 prezent Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova.

 

Curriculum vitae dr. av. Cezar TITĂ - PDF

Lista lucrări publicate dr. av. Cezar TITĂ - PDF